Programa

Dates

  • 14, 15, 16 i 17 de setembre de 2017 - Desenvolupament de les Jornades
  • 17 de setembre de 2017 - Activitats de descoberta patrimonial

Dijous, 14 de setembre de 2017

MATÍ - Inauguració de les Jornades

  • 11:30 - Recepció dels participants
  • 12:00 - Obertura de les Jornades i presentació de les autoritats
  • 13:00 - El patrimoni i la història, el fil d'Ariadna

TARDA - El Castell de València d'Àneu

Les actuacions fetes en el conjunt històric del Castell de València d`Àneu, amb el seu entorn, des dels anys 90 del segle passat i les vicissituds tècniques i socials que s’hi ha associat, són un bon punt de partida per debatre sobre com projectar cap al futur les possibilitats dels elements de patrimoni històric per tal d’aconseguir la complicitat dels sectors socials i la comprensió de les seves potencialitats en la conformació de la identitat i desenvolupament del territori.

Divendres, 15 de setembre de 2017

MATÍ - Patrimonialització

El patrimoni cultural, material i immaterial, és un recurs potencial del que gaudeixen els territoris i les societats. Aquests recursos potencials cal que siguin activats per què esdevinguin actius que permetin el desenvolupament local, sobretot dels entorns rurals. Aquesta activació passa per la patrimonialització, per activar aquests recursos existents i que puguin revertir en un benefici pel territori i les persones que hi viuen, o que s’hi poden sentir atretes per tal d’aprofitar una part de l’explotació dels recursos.

TARDA - Turisme

El turisme és una realitat tan complexa com la mateixa societat en què neix i és desenvolupa. Depèn de l’eix des del qual l’analitzem (l’activitat turística, els productes, les destinacions, els agents implicats...) s’obre davant nostre un món o un altre, diferents i complementaris, subsidiaris de la lògica pròpia de cadascun, sovint de lògiques plurals, i alhora interrelacionant i interdependent en tots els seus paràmetres i respecte a d’altres activitats i magnituds socials.

Dissabte, 16 de setembre de 2017

MATÍ - Paisatge

Contextualitzar els elements patrimonials dins del paisatge és un element clau per la seva protecció i conservació. De la mateixa manera, entendre’ls dins de la matriu paisatgística permet potenciar els seus valors així com el seu potencial com a dinamitzadors del territori.

TARDA - Patrimoni

La restauració del patrimoni existent és una tasca de gran importància per tal de poder recuperar les estructures històriques, conservar-les i revaloritzar-les.

La seva consolidació és necessària en si mateixa, per perdurar-les en el temps i evitar la seva desaparició i amb ella la memòria dels fets, del lloc i dels qui la van construir, mantenir i usar.

Hi han diferents línies de criteri de com intervenir sobre el patrimoni, i els debats estan oberts i són variats, en podríem posar com a exemples si són legítimes les reconstruccions o constitueixen falsos històrics, si s’ha d’intervenir per mimetisme o per juxtaposició o quins són els materials adients i més compatibles.

El que queda palès és la necessària i ineludible necessitat de manteniment del patrimoni per evitar grans tasques de restauració, la substitució d’una teula trencada a temps pot evitar refer tota la coberta.

Diumenge, 17 de setembre de 2017

MATÍ -

  • 09:15 - Visita guiada a la vila murallada d'Escaló. Centre d’Interpretació de les Viles Closes.
  • 12:00 - Visita guiada i teatralitzada al castell de València d'Àneu

TARDA -

  • 14:30 - Dinar popular amb truites de riu