Jornades sobre Patrimoni i Desenvolupament
El Castell de València d'Àneu

PREÀMBUL

Tot i que la recuperació del Patrimoni col·lectiu monumental en el nostre país té una tradició de més de cent anys, encara avui es dona la paradoxa que, quan un ajuntament dedica recursos a restaurar els seus monuments o altres elements patrimonials assenyalats, es troba amb la incomprensió d’algun – o alguns - dels seus ciutadans perquè consideren que tals despeses són supèrflues perquè “hi ha coses més importants”. Diem paradoxa perquè semblaria que el benefici que es deriva d’aquestes actuacions de conservació és clar per al conjunt de la comunitat, tant en l’ordre del reforçament del seu sentit d’identificació col·lectiva com en el de la projecció de la comunitat cap a l’exterior però, malgrat això, en determinats ambients socials es considera un dispendi inútil dels cabals públics.

També és cert que, en determinats casos, l’experiència social de la recuperació de determinats monuments o espais ha estat una experiència d’èxit. Sobretot quan es partia d’una sensibilització de reivindicació o defensa àmpliament arrelada en el teixit social o quan els retorns i les transformacions que aquestes actuacions han provocat en el territori han estat evidents.

Les actuacions fetes en el conjunt històric del Castell de València d`Àneu, amb el seu entorn, des dels anys 90 del segle passat i les vicissituds tècniques i socials que s’hi ha associat, constitueixen una bona mostra d’aquestes paradoxes, virtuts i defectes. Per tant, són un bon punt de partida per debatre sobre com projectar cap al futur les possibilitats dels elements de patrimoni històric per tal d’aconseguir la complicitat dels sectors socials i la comprensió de les seves potencialitats en la conformació de la identitat i desenvolupament del territori

ÀMBIT DE LES JORNADES

Les Jornades centren l’àmbit d’estudi i reflexió en la comarca del Pallars Sobirà i en detall, al territori de les Valls d’Àneu, posant-lo en relació amb altres zones del territori espanyol i internacional on el valor patrimonial en les diverses escales, ja sigui de territori, edificis o altres elements auxiliars, s’han protegit, delimitat, determinant els seus elements essencials i s’han adaptat a nous usos.

OBJECTIUS DE LES JORNADES

L’objectiu de les Jornades és posar en valor el territori de les Valls d’Àneu mitjançant els seu interès paisatgístic i patrimonial com són el Castell de València d’Àneu i la resta de fortificacions medievals del territori de les Valls d’Àneu.

Volem debatre a l'entorn de les següents preguntes,

 • Perquè és restaura tradicionalment el Patrimoni? Aspectes culturals. Història.
 • La connexió amb la identitat a través dels elements de patrimoni. Aspectes socials.
 • Resistències socials a les inversions en restauració. Econòmiques?, Psicològiques?>/li>
 • El patrimoni com a factor de desenvolupament. Turisme massiu. Aportació de riquesa?. Explotació del territori?.

i reflexionar sobre els significats i els valors socials del patrimoni edificat.

ESTRUCTURA

Les Jornades s’estructuren en dues jornades de ponències i activitats complementàries que es proposa dur-les a terme un cop hagin finalitzat les ponències dels dos dies i durant el tercer dia i últim de clausura de les jornades.

Es tractaran quatre grans àmbits d’anàlisi :

 • PATRIMONIALITZACIÓ
 • L’ACTIVITAT TURÍSTICA
 • EL PAISATGE
 • EL PATRIMONI

Cada àmbit es desenvoluparà en:

 • una ponència marc general
 • taula rodona d’especialistes (2 -3 aproximadament) amb exposició de casos o models (d’èxit i/o fracàs)
 • debat obert