Ponències de l'àmbit: Paisatge

La protecció del paisatge i el patrimoni des de l'experiència dún gestor privat del territori

Àmbit: Paisatge
Data: 16/09/2017
Hora: 09:35
Duració: 50'
Ponent: Miquel Rafa
Idioma: Català

El patrimoni natural i el paisatge des de la conservació dels espais naturals protegits

Àmbit: Paisatge
Data: 16/09/2017
Hora: 10:30
Duració: '
Ponent: Marc Garriga Luján
Idioma: Català

Propostes d'ordenació del territori. Tres cassos pràctics: Pla Litoral de la Comunitat Valenciana, Pla de protecció de l'Horta de València I Pla d'Infraestructuras Verdes d'Andorra

Àmbit: Paisatge
Data: 16/09/2017
Hora: 11:30
Duració: '
Ponent: Ignacio Díez Torrijos
Idioma: Català

Eines per posar en valor els paisatges de la pedra seca. La Wikipedra i altres experiències de l’Observatori del Paisatge

Àmbit: Paisatge
Data: 16/09/2017
Hora: 12:00
Duració: 30'
Ponent: Jordi Grau Oliveras
Idioma: Català

L’explotació ramadera i la creació de paisatges culturals altimontans: recerques en arqueologia del paisatge i patrimoni a les Capçaleres del Ter (Ripollès)

Àmbit: Paisatge
Data: 16/09/2017
Hora: 12:30
Duració: '
Ponents: Josep Maria Palet, Pau Olmos
Idioma: Català