Ponències

El patrimoni cultural aneuenc

Àmbit: El Castell de València d'Àneu
Data: 14/09/2017
Hora: 16:00
Duració: 30'
Ponent: Ferran Rella Foro
Idioma: Català

Restauració del castell de València d’Àneu

Àmbit: El Castell de València d'Àneu
Data: 14/09/2017
Hora: 16:30
Duració: 30'
Ponent: Núria Laplaza Faidella
Idioma: Català

El castell de València d’Àneu i la seva història. 25 anys de recerca (1990-2015)

Àmbit: El Castell de València d'Àneu
Data: 14/09/2017
Hora: 17:00
Duració: 30'
Ponent: Josep M. Vila Carabasa
Idioma: Català

Per Caterina: el Pla Director del Castell

Àmbit: El Castell de València d'Àneu
Data: 14/09/2017
Hora: 17:30
Duració: 30'
Ponents: Melitó Camprubí i Puig, Josep Esteve i Vila
Idioma: Català

La poliorcètica del castell de València d’Àneu: L’art de la guerra obsidional a la baixa edat mitjana

Àmbit: El Castell de València d'Àneu
Data: 14/09/2017
Hora: 18:00
Duració: 30'
Ponent: Jaume Fernández González
Idioma: Català

A determinar

Àmbit: Patrimonialització
Data: 15/09/2017
Hora: 09:35
Duració: 50'
Ponent: Joaquim Nadal
Idioma: Català

El patrimoni com a eina de desenvolupament local

Àmbit: Patrimonialització
Data: 15/09/2017
Hora: 10:30
Duració: 30'
Ponent: Eduard Trepat Deltell
Idioma: Català

Estratègies per Reviure pobles des del món cooperatiu

Àmbit: Patrimonialització
Data: 15/09/2017
Hora: 11:30
Duració: 30'
Ponent: Saül Garreta
Idioma: Català

La patrimonialització i l'aprofitament dels recursos patrimonials com a elements dinamitzadors del territori rural

Àmbit: Patrimonialització
Data: 15/09/2017
Hora: 12:00
Duració: 30'
Ponent: Xavier Campillo i Besses
Idioma: Català

El castell de Montsoriu, un model de gestió público/privada

Àmbit: Patrimonialització
Data: 15/09/2017
Hora: 12:30
Duració: 60'
Ponent: Joan Carles Codolà Vilahur
Idioma: Català

El turisme al Pallars i a les valls d’Àneu. Passat, present i futur

Àmbit: Turisme
Data: 15/09/2017
Hora: 16:05
Duració: 55'
Ponent: Llorenç Prats
Idioma: Català

Tossa de Mar: una aposta per (re)plantejar una destinació de turisme cultural i gastronòmic a la Costa Brava

Àmbit: Turisme
Data: 15/09/2017
Hora: 17:00
Duració: 45'
Ponent: Jordi Tresserras Juan
Idioma: Català

El paisaje como valor turistico de La Rioja

Àmbit: Turisme
Data: 15/09/2017
Hora: 17:45
Duració: 45'
Ponent: Julio Grande Ibarra
Idioma: Castellano

Patrimoni, turisme I tecnologia. Els casos de Canet i Literapolis

Àmbit: Turisme
Data: 15/09/2017
Hora: 18:30
Duració: 30'
Ponent: Rafael de Villasante Garcia
Idioma: Català

La protecció del paisatge i el patrimoni des de l'experiència dún gestor privat del territori

Àmbit: Paisatge
Data: 16/09/2017
Hora: 09:35
Duració: 50'
Ponent: Miquel Rafa
Idioma: Català

El patrimoni natural i el paisatge des de la conservació dels espais naturals protegits

Àmbit: Paisatge
Data: 16/09/2017
Hora: 10:30
Duració: '
Ponent: Marc Garriga Luján
Idioma: Català

Propostes d'ordenació del territori. Tres cassos pràctics: Pla Litoral de la Comunitat Valenciana, Pla de protecció de l'Horta de València I Pla d'Infraestructuras Verdes d'Andorra

Àmbit: Paisatge
Data: 16/09/2017
Hora: 11:30
Duració: '
Ponent: Ignacio Díez Torrijos
Idioma: Català

Eines per posar en valor els paisatges de la pedra seca. La Wikipedra i altres experiències de l’Observatori del Paisatge

Àmbit: Paisatge
Data: 16/09/2017
Hora: 12:00
Duració: 30'
Ponent: Jordi Grau Oliveras
Idioma: Català

L’explotació ramadera i la creació de paisatges culturals altimontans: recerques en arqueologia del paisatge i patrimoni a les Capçaleres del Ter (Ripollès)

Àmbit: Paisatge
Data: 16/09/2017
Hora: 12:30
Duració: '
Ponents: Josep Maria Palet, Pau Olmos
Idioma: Català

El Punt de vista de ICOMOS

Àmbit: Patrimoni
Data: 16/09/2017
Hora: 16:05
Duració: 40'
Ponent: Olivier Poisson
Idioma:

El Castell de Guédelon. Una arquitectura monumental de l'experiència

Àmbit: Patrimoni
Data: 16/09/2017
Hora: 16:45
Duració: 40'
Ponent: Jaume Coscollar Casamayor
Idioma: Català

Restauració del Castell de Montsoriu

Àmbit: Patrimoni
Data: 16/09/2017
Hora: 17:25
Duració: 40'
Ponents: Eulàlia Marquès Vidal, Ramon M. Castells
Idioma: Català

La muralla medieval de Montblanc. Procés de recuperació i mètode de treball

Àmbit: Patrimoni
Data: 16/09/2017
Hora: 18:05
Duració: 40'
Ponent: Carles Brull Casadó
Idioma: Català

La Alcazaba de Reina. 6 acciones sobre un paisaje material

Àmbit: Patrimoni
Data: 16/09/2017
Hora: 18:45
Duració: 40'
Ponent: Gonzalo Díaz-Recasens
Idioma: Castellano