Inscripcions

Ompliu, sisplau, tots els camps assenyalats amb * per a realitzar la inscripció i pujeu també el comprovant del pagament. Els formats de fitxer admesos són JPG, GIF i PNG, fins a 500 KB.

  • Per inscriure's com a estudiant, serà necessari adjuntar el rebut de pagament de la matrícula de l'any en curs (inclosos estudiants de postgrau)
  • Per inscriure's com a aturat, cal adjuntar un document acreditatiu d'aquesta situació.

Dades personals

Dades de contacte

Dades de pagament

Feu un ingrés o transferència al compte ES61 2100 0074 5302 0008 7692 de La Caixa, indicant el concepte "Jornades sobre Patrimoni i Desenvolupament" i els vostres cognoms i pujeu el comprovant

Demostreu que sou una persona (i no una màquina), introduïnt la següent quantitat en xifres: